Team

Naar een orthodontist gaan is niet altijd even gemakkelijk; een orthodontiebehandeling kan immers lang duren. Daarom stellen wij bij Orthodontist Den Haag hoge eisen aan ons team, zowel op het gebied van vakkennis als patiëntgerichtheid. De medewerkers van Orthodontist Den Haag dienen daarom hun vak te verstaan, door opleiding, ervaring en bijscholing, maar ook duidelijk met patiënten te kunnen communiceren.