Tarieven

De tarieven die Orthodontist Den Haag berekent, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Aangezien een orthodontiebehandeling zich in veel gevallen over een langere periode kan uitstrekken, is het moeilijk van tevoren een precieze prijsindicatie te geven: er kunnen zich immers problemen voordoen waardoor een behandeling bijvoorbeeld verlengd moet worden of een beugel kan tussendoor stuk gaan. Alvorens de behandeling gestart wordt, zal Orthodontist Den Haag een schatting van de kosten maken, maar het betreft hier te allen tijde een indicatie. Met betrekking tot de vraag of deze kosten vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering, verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis.